• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2017.01.03 - zmiana minimalnego wynagrodzenia i skali podatkowej

 

Od dnia 1.01.2017 minimalne wynagrodzenie za pracę (etat) wynosi 2000,00 zł brutto. Zlikwidowane zostało obniżone wynagrodzenie dla osób rozpoczynających pierwszą pracę (do tej pory 80%).

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia wynosi 13,00 zł/h. 

Wprowadzono konieczność prowadzenia rejestracji czasu pracy (podobnie jak wcześniej w umowach etatowych) dla umów cywilno-prawnych oraz samozatrudnienia (wykonywania usług przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników oraz zleceniodawców). Wyjątek stanowią m.in. usługi rozliczane prowizyjnie jeśli o miejscu i czasie ich wykonania decyduje wykonawca.
Sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin powinien zostać zawarty w umowie, lub jeśli nie, przyjmujący zlecenie winien w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przedstawić informację o ilości przepracowanych godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. 

Wypłata wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalne podlega karze grzywny 1.000 - 30.000 zł.

Zmieniona także została wysokość kwoty pomniejszającej podatek, która obecnie wynosi :

- 1.188 zł - dla osób, które w ciągu roku zarobią nie więcej niż 6.600 zł;

- 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, dla dochodów od 6.600 zł do 11.000 zł;

- 556 zł 02 gr - dla dochodów w skali 11.000 zł - 85.528 zł;

- 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla dochodów w zakresie 85.528 zł - 127.000 zł.

- 0 zł 00 gr - dla osób zarabiających powyżej 127.000 zł.

Zaliczki na podatek pobierane przez płatnika (zakład pracy) będą obliczane na dotychczasowych zasadach, z tym że :

- po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego kwota wolna nie będzie już odejmowana

- istnieje nowy algorytm przy złożeniu oświadczenia o opodatkowaniu wspólnie z małżonkiem

- podatnik może złożyć oświadczenie, z prośbą o nie potrącanie w ogóle kwoty wolnej.

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00