• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Historia Grupy Księgowej Okulscy

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Pragniemy przedstawić Państwu zalety i  sposób działania spółek, wchodzących w skład Grupy Księgowej Okulscy.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w Warszawie w marcu 1993 roku pod nazwą Biuro Rachunkowe ROBI Roberta Okulskiego (obecnie działa jako Kancelaria Doradcy Podatkowego). Dążenie do prowadzenia usług na najwyższym poziomie, a co za tym idzie, konieczność wąskiej specjalizacji w ramach świadczonych usług, doprowadziło do wyodrębniania kolejnych spółek. W 1996 roku powstało  Biuro Rachunkowe Joanny i Roberta Okulskich Sp. z o.o. (od. 14.09.2009 - Okulscy Księgowość Sp. z o.o.), i kolejne spółki, w tym m.in. Okulscy Payroll Services Sp. z o.o. (obecnie Payroll OK Księgowość Sp. z o.o. SpK) oraz Okulscy Audyt Sp. z o.o.

Usługi poszczególnych spółek Grupy Księgowej dedykowane są do konkretnych form organizacyjnych klienta. W ten sposób Zleceniodawca podpisujący umowę z odpowiednią spółką znajduje się „w towarzystwie” przedsiębiorców o podobnym profilu biznesowym i odpowiednio dla danej formy wyspecjalizowanych pracowników. Dzięki tej formule klient nigdy nie czuje się „za mały” czy „mniej ważny”.


W szczególności :

Kancelaria Doradcy Podatkowego – prowadzi projekty związane m.in. z :
-
analizą biznesową, mającą na celu długofalową optymalizację podatkową i gospodarczą prowadzonej działalności mikro- i małych przedsiębiorców, w tym przekształceń jednoosobowej działalności w Spółki Prawa Handlowego.
-
optymalizacją podatkową większych spółek, outsorcingiem zatrudnienia oraz kontraktami menadżerskimi.
-
audytami podatkowymi prowadzonej księgowości i rozliczeń k-p, zarówno przedsiębiorstw mikro, MiŚ, jak i korporacji.
Świadczy także usługi, opartej na doradztwie podatkowym i gospodarczym, księgowości zarządczej dla firm jednoosobowych i spółek cywilnych. Poprzez aktywny kontakt z klientem pełni w nich po części funkcję dyrektora finansowego, niedostępną standardowo na tym poziomie organizacyjnym.


Okulscy Księgowość Sp. z o.o. - świadczy usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla małych i średnich osób prawnych, bądź to w formie klasycznej obsługi księgowej na wysokim poziomie (każdego klienta bezpośrednio obsługuje księgowa z certyfikatem MF), bądź w wariancie rozszerzonym o doradztwo podatkowe i gospodarcze.


Payroll OK Księgowość Sp. z.o.o. Sp.K. – zajmuje się wyspecjalizowanymi rozliczeniami kadrowo-płacowymi klientów średnich i korporacyjnych, pełniąc także funkcje zbliżone do zadań dyrektora personalnego w firmie.


Okulscy Audyt Sp. z o.o. - wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi biegłych rewidentów.


Pozostałe Spółki - dedykowane są do innych, szczególnych rodzajów d.g. (Fundusze Inwestycyjne, Domy Maklerskie, Ubezpieczenia, Przedstawicielstwa zagraniczne, opieka zdrowotna itp.).

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00