• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Współpraca przedsiębiorcy z doradcą podatkowym

Profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi nierzadko istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Ogólną zasadą jest podjęcie współpracy przedsiębiorcy z doradcą w jak najwcześniejszej fazie powstawania przedsięwzięcia. Bezpośredni moment od którego należy zacząć współpracę, w dużym stopniu zależy od doświadczenia biznesowego osoby rozpoczynającej działalność.

W przypadku osób z niewielką praktyką lub mimo posiadanej wiedzy chcących dodatkowo zabezpieczyć się przed podjęciem błędnych decyzji, pomoc doradcy może okazać się bezcenna już przy podejmowaniu pierwszych kroków, a więc na szczeblu powstawania biznesplanu oraz wyboru statusu prawnego przedsiębiorstwa. Pozwoli to uniknąć błędnego wyboru profilu działalności i systemu podatkowego, w wielu przypadkach trudnego do szybkiej zmiany przy jego niskiej efektywności.

W ramach analizy modelu biznesowego planowanej działalności, doradca analizuje jej założenia wstępne, a w oparciu o konkretne wyliczenia finansowe, formułuje ewentualne alternatywne propozycje modelu biznesowego, korzystniejsze dla przedsiębiorcy ze względu podatkowego lub/i gospodarczego, wykazując szacunkowe oszczędności podatkowe do których takie rozwiązania mogą prowadzić.

Jeśli mamy do czynienia z osobami doświadczonymi w prowadzeniu działalności gospodarczej, a doradztwo w fazie organizacyjnej nie będzie niezbędne, warto skontaktować się z doradcą podatkowym bezpośrednio przed rejestracją działalności. Jest to wskazane zarówno ze względu na wybór optymalnego wariantu opodatkowania przedsiębiorstwa, jak i na ustalenie, czy wszystkie formalności rejestracyjne zostaną poprawnie dopełnione.

Za zdecydowanie zbyt późne należy uznać zgłoszenie się do doradcy kilka dni przed terminem przewidywanej płatności podatków, bądź dopiero w przypadku dostrzeżenia zaistniałych problemów podatkowych, czy wręcz karno-skarbowych.
Planując współpracę z doradcą podatkowym warto pamiętać, iż doradztwo podatkowe, jak każda dziedzina doradcza, jest czynnością odrębną od bieżącego prowadzenia spraw księgowych firmy. Oczywiście w ofercie znacznej części kancelarii znajduje się także prowadzenie ksiąg, jest to jednak składnik opcjonalny. Rozwiązanie takie zdecydowanie zalecane jest dla mikro- i małych przedsiębiorstw. W przypadku większych firm posiadających rozbudowane działy księgowe, przeniesienie ich księgowości na zewnątrz będzie po prostu nieopłacalne, chociażby ze względu na powiązanie oprogramowania księgowego z innym oprogramowaniem firmy, czy też kłopoty z „zewnętrznym” obiegiem dokumentów.

Wszystkie firmy decydujące się na posiadanie własnego działu księgowości mogą jednak (wręcz powinny) korzystać z bieżącej współpracy z doradcą podatkowym, czy to w postaci doraźnych konsultacji, czy stałego nadzoru doradcy nad prowadzoną działalnością oraz pracą działu księgowego. Często wiele problemów podatkowych, wiążących się głównie z lawinowymi zmianami przepisów, może zostać niedostrzeżone przez „tradycyjne” działy księgowe, specjalizujące się zazwyczaj w problematyce rachunkowej, nie zaś podatkowej. Zazwyczaj też opieka doświadczonego doradcy podatkowego jest pozytywnie przyjmowana przez pracowników działów księgowych jako dodatkowe wsparcie w ich trudnej pracy.

Inną, zdecydowanie polecaną formą współpracy z zewnętrznym doradcą podatkowym są regularne (coroczne lub okresowe) audyty podatkowe. Warto przypomnieć, iż zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym, za błędy księgowe, takie jak np. bliżej niezdefiniowane „wystawienie faktury w sposób wadliwy”, czy też sporządzenie błędnej listy płac (pobranie podatku w zaniżonej kwocie) odpowiada w sposób bezpośredni zarząd firmy (kierownik jednostki).

Robert Okulski
Ekspert ZPP

www.zpp.net.pl

Materiał udostępniony ze strony www: http://inwestycje.pl/podatki/Wspolpraca-przedsiebiorcy-z-doradca-podatkowym;207203;0.html

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00