• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych


Najmłodsza spółka Grupy Księgowej, powstała w 2007 roku Okulscy Audyt Sp. z o.o., jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowanym w KIBR pod nr 4062. Spółka oferuje Państwu usługi :

- badania sprawozdań finansowych,

- przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych,

- badania planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek

- udzielania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.

Szczególną uwagę zwracamy na bieżącą współpracę z klientami i udzielanie im  wszechstronnych informacji w trakcie i po badaniu. Naczelną zasadą naszej pracy jest stale pogłębiana wiedza w zakresie rachunkowości, finansów i podatków przydatna dla naszych klientów. Badania, zgodnie z obowiązującym prawem, wykonywane są przez rewidentów (nie przez asystentów) wpisanych do rejestru KIBR. Za stronę merytoryczną badań odpowiada v-ce Prezes Zarządu Spółki, biegły rewident Jadwiga Kacperczyk wpisana do rejestru biegłych rewidentów w dniu 11 marca 2003 roku pod numerem 9920, posiadająca Międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants w Wielkiej Brytanii).

Na bazie dotychczasowych doświadczeń wypracowaliśmy metody i techniki pracy pozwalające na sprawne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego bez zbędnego angażowania służb finansowo – księgowych, połączone z bieżącym doradztwem.

Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00